Home >>

Przegląd Kapel

Regulamin
Przeglądu Kapel na Naturalnie Mazury Festiwal 2019 w Węgorzewie

Organizator

 1. Organizatorem Przeglądu Kapel jest Organizator Naturalnie Mazury Festiwal 2019
  w Węgorzewie.

Kto może wziąć udział w Przeglądzie Kapel?

 1. W Przeglądzie Kapel mogą wziąć udział Zespoły muzyczne
 2. Średnia wieku osób w Zespole w 2019 roku nie może przekraczać
  30 lat.
 3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa Kandydatów w eliminacjach jest brak wydanej płyty długogrającej przez Zespoły muzyczne
  (na podstawie kontraktu płytowego w jednym z działających na polskim rynku muzycznym koncernów muzycznych).
 4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wegorzewo@naturalniemazury.com w terminie do 15.05.2019 r.
 • dwóch utworów w formacie mp3 (w tym minimum jeden w języku polskim)
 • prawidłowo wypełnionego formularzu

Zasady uczestnictwa w Przeglądzie Kapel

 1. Zespół, który zgłosił się do konkursu, ma obowiązek poinformowania o powyższym
  na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym poprzez umieszczenie baneru festiwalowego udostępnionego przez organizatora festiwalu drogą mailową
 2. Do dnia  20  05  2019 r. na Facebook’u na  oficjalnym profilu  Festiwalu   przedstawiona zostanie lista zespołów,  które zakwalifikowały się do drugiego etapu Przeglądu. Spośród tych zespołów poprzez głosowanie internetowe fanów Festiwalu wyłonionych zostanie  8 zespołów z największą liczbą głosów, które zaprezentują się podczas Festiwalu Naturalnie Mazury – Konkurs Główny
 3. Zespół zakwalifikowany do Konkursu musi posiadać minimum 15 minutowy repertuar, w tym minimum jeden utwór w języku polskim.
 4. Organizator umożliwi wykonawcom zakwalifikowanym do Konkursu Głównego bezpłatny występ oraz bezpłatne zakwaterowanie. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 5. Wykonawcy zakwalifikowani do koncertu konkursowego zobowiązują się do:
 • stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, celem realizacji i przygotowania wykonania zakwalifikowanego do Konkursu utworu.
  przestrzegania zasad określonych przez ORGANIZATORA oraz dołożenia należytej staranności w wykonaniu utworu.
  • brania udziału we wszystkich wskazanych przez ORGANIZATORA działaniach związanych z przygotowaniem koncertu konkursowego wraz z próbami oraz promocją tego koncertu, w tym również w: wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych, uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością.
 1. Laureata Koncertu Konkursowego wyłoni Jury powołane ORGANIZATORA.

Nagrody

 1. Na uczestników Przeglądu Kapel czekają Nagrody:
 • NAGRODA GŁÓWNA ( w wysokości: 4000 PLN )
 • PUBLICZNOŚCI (1000 PLN ) – wybierają widzowie w czasie festiwalu
 • DZIENNIKARZY (1000 PLN) – wybierają dziennikarze akredytowania na festiwalu.
 1. Pula nagród może wzrosnąć w trakcie konkursu. Wszystkie nagrody – kwoty brutto.

Inne

 1. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w koncercie konkursowym, udzielają ORGANIZATOROWI zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.
 1. ORGANIZATOR dążyć będzie do wydania płyty CD i/lub DVD pod roboczym tytułem „Węgorzewo 2019” zawierającej wszystkie artystyczne wykonania wykonawców – finalistów, z tym, że decyzja w tym zakresie należy do ORGANIZATORA i może być podjęta w czasie nieograniczonym od dnia koncertu. W razie podjęcia przez ORGANIZATORA decyzji o wydaniu płyty, zgłaszający wykonawcę bezpłatnie udziela licencji na wybrane piosenki ze swojego repertuaru celem zamieszczenia ich na festiwalowym CD i/lub DVD.
 2. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów) danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.

Organizator
ART GREY