7-9 LIPCA 2017, węgorzewo

Naturalnie Mazury Music & More Festiwal


Zostawiam Serce na Ziemi


pobierz aplikacje festiwalowa z Apple lub Google Kod QR


Home >>

Regulamin konkursu GRAND PRIX 2017

 • Wprowadzono:

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta-grand-prix

Regulamin eliminacji do konkursu o nagrodę GRAND PRIX 2017:

 

 1. ORGANIZATOREM konkursu jest organizator Naturalnie Mazury  Music & More.
 2. ORGANIZATOR  rozumiejąc znaczenie  kultury, w tym w szczególności  kultury muzycznej, dla utrwalania tożsamości narodowej Polaków, w związku z 100 rocznicą  odzyskania przez Polskę niepodległości, w latach 2017-2019  przy organizacji  festiwalu  NATURALNIE MAZURY MUSIC & MORE  pragnie:
  • spopularyzować tematykę patriotyczną w środowiskach młodzieżowych
  • nadać  obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości atrakcyjną medialnie formę
  • pokazać ponadczasowy wymiar dorobku kulturalnego społeczeństwa na przestrzeni wieków, jego uniwersalizm.
 3. w tym celu:
  • Organizator ufunduje nagrodę za rockowe aranżacje utworów o tematyce historycznej (utwór powinien być skomponowany przed 1939 rokiem).
  • zorganizuje inne akcje i działania rocznicowe
 4. Przedmiotem eliminacji jest wyłonienie uczestników Koncertu Konkursowego o nagrodę „Grand Prix”   Węgorzewo 2017, który odbędzie się w dniach 7-9  lipca 2017 r.
  • konkurs jest dwuetapowy – spośród zgłoszonych do konkursy zespołów i solistów  do dalszego etapu  przechodzi 25 artystów na podstawie decyzji jury festiwalowego.
   termin: 1.04 – 30.04.2017
  • Organizatorem II etapu jest patron medialny, który w oparciu o glosy słuchaczy i czytelników zakwalifikuje do finału do 10 zespołów i solistów.
   termin: 01.05 – 31.05.2017 r.
  • Organizator zastrzega sobie prawo nominowania do finału jednego zespołu /solisty.
 5. Podstawowym warunkiem uczestnictwa kandydatów w eliminacjach jest brak wydanej płyty długogrającej przez zespoły muzyczne, solistów wraz z zespołem lub solistów (na podstawie kontraktu płytowego w jednym z działających na polskim rynku muzycznym koncernów muzycznych).
 6. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie  na adres wegorzewo@NaturalnieMazury.com w terminie   od 1.11.2016 do 31.03.2017 r.
  • dwu  utworów w formacie  mp3  (w tym minimum jeden w języku polskim)
  • prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.
 7. W konkursie mogą wziąć udział:
  • Zespół, który zgłosił się do konkursu ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym  poprzez umieszczenie stosownej informacji.
  • W konkursie nie mogą brać udziału zespoły, których średnia wieku członków w 2017 roku przekracza 30 lat.
 8. Do dnia  02  06  2017 r. na stronie internetowej zostanie podana lista zespołów, które w dniach 7-9 lipca 2017 roku będą ubiegać się o nagrodę „Grand Prix”.
 9. Zespół zakwalifikowany do Konkursu musi posiadać minimum 15 minutowy repertuar, w tym minimum jeden utwór w języku polskim.
 10. Organizator umożliwi wykonawcom zakwalifikowanym do Konkursu Głównego bezpłatny występ oraz bezpłatne zakwaterowanie. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 11. Wykonawcy zakwalifikowani do koncertu konkursowego zobowiązują się do:
  • stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, celem realizacji i przygotowania wykonania zakwalifikowanego do Konkursu utworu.
  • przestrzegania zasad określonych przez ORGANIZATORA oraz dołożenia należytej staranności w wykonaniu utworu.
  • brania udziału we wszystkich wskazanych przez ORGANIZATORA działaniach związanych z przygotowaniem koncertu konkursowego wraz z próbami oraz promocją tego koncertu, w tym również w: wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych, uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością.
 12. Laureata Koncertu Konkursowego wyłoni Jury powołane ORGANIZATORA.
 13. Przesłuchani konkursowe odbędą się: 7 – 8 – 9  lipca –  w Węgorzewie
 14. Oprócz Nagrody Głównej GRAND PRIX ( w wysokości: 4000 PLN ) zostaną przyznane nagrody:
  • PUBLICZNOŚCI (1000 PLN ) – wybierają widzowie w czasie festiwalu
  • DZIENNIKARZY (1000 PLN) – wybierają dziennikarze akredytowania na festiwalu.
  • NAGRODA SPECJALNA – za najlepszą aranżacje rockową utworu nawiązującego do 100 rocznicy odzyskania niepodległości – 1500,00 PLN
  • pula nagród może wzrosnąć w trakcie konkursu. Wszystkie nagrody – kwoty brutto.
 15. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w koncercie konkursowym, udzielają ORGANIZATOROWI zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.
 16. ORGANIZATOR dążyć będzie do wydania płyty CD i/lub DVD pod roboczym tytułem „Węgorzewo 2017” zawierającej wszystkie artystyczne wykonania wykonawców – finalistów, z tym, że decyzja w tym zakresie należy do ORGANIZATORA i może być podjęta w czasie nieograniczonym od dnia koncertu. W razie podjęcia przez ORGANIZATORA decyzji o wydaniu płyty, zgłaszający wykonawcę bezpłatnie udziela licencji na wybrane piosenki ze swojego repertuaru celem zamieszczenia ich na festiwalowym CD i/lub DVD.
 17. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
 18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów) danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.
One thought on “Regulamin konkursu GRAND PRIX 2017”

Comments are closed.


Organizator
Dofinansowanie
Partner
ART GREY
Fundacja Zatrzymać Czas
Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Gmina Węgorzewo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  Fundacja PKO BP Fundacja Lotto Powiat Węgorzewski Fundacja PGNiG
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Dla Transplantacji
 
Legalna Kultura
 
Patronat honorowy
Patroni medialni
Partnerzy
SEKRETARZ STANU - Ministerstwo Obrony Narodowej  
Telewizja Polska TVP Info Trójka Polskie Radio Polska Agencja Prasowa
 
Telewizja Polska 3 Olsztyn Radio Olsztyn Gazeta Olsztyńska Top Guitar
 
Gazeta Współczesna Studio nagrań Band.pl Mazury.info.pl Infomusic.pl
Teraz Rock Portal Miasto Węgorzewo Life4Sound - żyjemy muzyką Suwalki.info
Biuro Promocji UM w Węgorzewie Rock Area Dark Planet Gigs.pl
Radio Akadera Fabryka Zespołów Radio 5 Węgorzewski Tydzień
Tyskie
Polska Grupa Energetyczna
Poczta Polska