7-9 LIPCA 2017, węgorzewo

Naturalnie Mazury Music & More Festiwal


Zostawiam Serce na Ziemi


Home >>

Regulamin konkursu GRAND PRIX 2017

 • Wprowadzono:

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta-grand-prix

Regulamin eliminacji do konkursu o nagrodę GRAND PRIX 2017:

 

 1. ORGANIZATOREM konkursu jest organizator Naturalnie Mazury  Music & More.
 2. ORGANIZATOR  rozumiejąc znaczenie  kultury, w tym w szczególności  kultury muzycznej, dla utrwalania tożsamości narodowej Polaków, w związku z 100 rocznicą  odzyskania przez Polskę niepodległości, w latach 2017-2019  przy organizacji  festiwalu  NATURALNIE MAZURY MUSIC & MORE  pragnie:
  • spopularyzować tematykę patriotyczną w środowiskach młodzieżowych
  • nadać  obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości atrakcyjną medialnie formę
  • pokazać ponadczasowy wymiar dorobku kulturalnego społeczeństwa na przestrzeni wieków, jego uniwersalizm.
 3. w tym celu:
  • Organizator ufunduje nagrodę za rockowe aranżacje utworów o tematyce historycznej (utwór powinien być skomponowany przed 1939 rokiem).
  • zorganizuje inne akcje i działania rocznicowe
 4. Przedmiotem eliminacji jest wyłonienie uczestników Koncertu Konkursowego o nagrodę „Grand Prix”   Węgorzewo 2017, który odbędzie się w dniach 7-9  lipca 2017 r.
  • konkurs jest dwuetapowy – spośród zgłoszonych do konkursy zespołów i solistów  do dalszego etapu  przechodzi 25 artystów na podstawie decyzji jury festiwalowego.
   termin: 1.04 – 30.04.2017
  • Organizatorem II etapu jest patron medialny, który w oparciu o glosy słuchaczy i czytelników zakwalifikuje do finału do 10 zespołów i solistów.
   termin: 01.05 – 31.05.2017 r.
  • Organizator zastrzega sobie prawo nominowania do finału jednego zespołu /solisty.
 5. Podstawowym warunkiem uczestnictwa kandydatów w eliminacjach jest brak wydanej płyty długogrającej przez zespoły muzyczne, solistów wraz z zespołem lub solistów (na podstawie kontraktu płytowego w jednym z działających na polskim rynku muzycznym koncernów muzycznych).
 6. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie  na adres wegorzewo@NaturalnieMazury.com w terminie   od 1.11.2016 do 31.03.2017 r.
  • dwu  utworów w formacie  mp3  (w tym minimum jeden w języku polskim)
  • prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.
 7. W konkursie mogą wziąć udział:
  • Zespół, który zgłosił się do konkursu ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym  poprzez umieszczenie stosownej informacji.
  • W konkursie nie mogą brać udziału zespoły, których średnia wieku członków w 2017 roku przekracza 30 lat.
 8. Do dnia  02  06  2017 r. na stronie internetowej zostanie podana lista zespołów, które w dniach 7-9 lipca 2017 roku będą ubiegać się o nagrodę „Grand Prix”.
 9. Zespół zakwalifikowany do Konkursu musi posiadać minimum 15 minutowy repertuar, w tym minimum jeden utwór w języku polskim.
 10. Organizator umożliwi wykonawcom zakwalifikowanym do Konkursu Głównego bezpłatny występ oraz bezpłatne zakwaterowanie. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 11. Wykonawcy zakwalifikowani do koncertu konkursowego zobowiązują się do:
  • stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, celem realizacji i przygotowania wykonania zakwalifikowanego do Konkursu utworu.
  • przestrzegania zasad określonych przez ORGANIZATORA oraz dołożenia należytej staranności w wykonaniu utworu.
  • brania udziału we wszystkich wskazanych przez ORGANIZATORA działaniach związanych z przygotowaniem koncertu konkursowego wraz z próbami oraz promocją tego koncertu, w tym również w: wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych, uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością.
 12. Laureata Koncertu Konkursowego wyłoni Jury powołane ORGANIZATORA.
 13. Przesłuchani konkursowe odbędą się: 7 – 8 – 9  lipca –  w Węgorzewie
 14. Oprócz Nagrody Głównej GRAND PRIX ( w wysokości: 4000 PLN ) zostaną przyznane nagrody:
  • PUBLICZNOŚCI (1000 PLN ) – wybierają widzowie w czasie festiwalu
  • DZIENNIKARZY (1000 PLN) – wybierają dziennikarze akredytowania na festiwalu.
  • NAGRODA SPECJALNA – za najlepszą aranżacje rockową utworu nawiązującego do 100 rocznicy odzyskania niepodległości – 1500,00 PLN
  • pula nagród może wzrosnąć w trakcie konkursu. Wszystkie nagrody – kwoty brutto.
 15. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w koncercie konkursowym, udzielają ORGANIZATOROWI zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.
 16. ORGANIZATOR dążyć będzie do wydania płyty CD i/lub DVD pod roboczym tytułem „Węgorzewo 2017” zawierającej wszystkie artystyczne wykonania wykonawców – finalistów, z tym, że decyzja w tym zakresie należy do ORGANIZATORA i może być podjęta w czasie nieograniczonym od dnia koncertu. W razie podjęcia przez ORGANIZATORA decyzji o wydaniu płyty, zgłaszający wykonawcę bezpłatnie udziela licencji na wybrane piosenki ze swojego repertuaru celem zamieszczenia ich na festiwalowym CD i/lub DVD.
 17. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
 18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów) danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.
One thought on “Regulamin konkursu GRAND PRIX 2017”

Comments are closed.


Organizator
Partner
Dofinansowanie
ART GREY Fundacja Zatrzymać Czas
Węgorzewski Centrum Kultury Fundacja Dla Transplantacji  
Gmina Węgorzewo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Powiat Węgorzewski
 
Patronat honorowy
Patroni medialni
Sponsorzy
 
Gazeta Współczesna Radio Olsztyn Gazeta Olsztyńska
Teraz Rock Top Guitar Węgorzewski Tydzień
Suwalki.info Fabryka Zespołów Studio nagrań Band.pl
Dark Planet Rock Area Portal Miasto Węgorzewo
Telewizja Polska 3 Olsztyn Mazury.info.pl Life4Sound - żyjemy muzyką
Radio Akadera Infomusic.pl Gigs.pl