7-9 LIPCA 2017, węgorzewo

Naturalnie Mazury Music & More Festiwal


Zostawiam Serce na Ziemi


pobierz aplikacje festiwalowa z Apple lub Google Kod QR


Home >>

Regulamin konkursu Wojskowych Zespołów Rockowych

 • Wprowadzono:

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta-wzrRegulamin eliminacji do konkursu  Wojskowych Zespołów Rockowych o  nagrodę MON: 1. ORGANIZATOREM konkursu jest organizator Naturalnie Mazury  Music & More.
 2. Przedmiotem eliminacji jest wyłonienie uczestników KONKURSU WOJSKOWYCH ZESPOŁÓW ROCKOWYCH o nagrodę MON  który odbędzie się w dniach 7-9  lipca 2017 r.
 3. Konkurs jest dwuetapowy  – spośród zgłoszonych do konkursy zespołów i solistów  do dalszego etapu  przechodzi 5 artystów na podstawie decyzji       jury festiwalowego   – decyzja  o zakwalifikowaniu się do 31.05.2017 r.
 4. Podstawowym warunkiem uczestnictwa kandydatów w eliminacjach jest:
  • brak wydanej płyty długogrającej przez zespoły muzyczne, solistów wraz z zespołem lub solistów (na podstawie kontraktu płytowego w jednym z działających na polskim rynku muzycznym koncernów muzycznych).
  • wykazanie związku z Resortem Obrony Narodowej (zespół złożony z żołnierzy, pracowników wojska, jednostka organizacyjna MON opiekunem organizacyjnym zespołu)
  • uczestnictwo w konkursie WZR nie może być łączone z konkursem Grand Prix.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie  na adres  klub_wegorzewo@poczta.onet.pl w terminie   od 1.11.2016 do 20.05.2017 r.
  • dwu  utworów w formacie  mp3  (w tym minimum jeden w języku polskim)
  • prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.
 6. W konkursie mogą wziąć udział:
  • Zespół, który zgłosił się do konkursu ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym  poprzez umieszczenie baneru festiwalowego (do pobrania na stronie festiwalu: www.naturalniemazury.com
  • W konkursie nie mogą brać udziału zespoły, których średnia wieku członków w 2017 roku przekracza 30 lat.
  • Zespół zakwalifikowany do Konkursu musi posiadać minimum 15 minutowy repertuar, w tym minimum jeden utwór w języku polskim.
  • Organizator nie zwraca kosztów podróży. Koszty pobytu pokrywa jednostka delegująca.
  • Wykonawcy zakwalifikowani do koncertu konkursowego zobowiązują się do:
   • stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, celem realizacji i przygotowania wykonania zakwalifikowanego do Konkursu utworu.
   • przestrzegania zasad określonych przez ORGANIZATORA oraz dołożenia należytej staranności w wykonaniu utworu.
   • brania udziału we wszystkich wskazanych przez ORGANIZATORA działaniach związanych z przygotowaniem koncertu konkursowego wraz z próbami oraz promocją tego koncertu, w tym również w: wywiadach radiowych i telewizyjnych, realizacji promocyjnych materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych, uczestniczenia w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z publicznością.
 7. Laureata Koncertu Konkursowego wyłoni Jury powołane ORGANIZATORA.
 8. Przesłuchania konkursowe odbędą się   7 – 8 – 9  lipca  2017 r.  w Węgorzewie
  • Zespoły   walczą o  Nagrodę  Główną  w wysokości: 1500 PLN.
  • pula nagród może wzrosnąć w trakcie konkursu. Wszystkie nagrody – kwoty brutto.
 9. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w koncercie konkursowym, udzielają ORGANIZATOROWI zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.
 10. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów) danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.

Organizator
Dofinansowanie
Partner
ART GREY
Fundacja Zatrzymać Czas
Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Gmina Węgorzewo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  Fundacja PKO BP Fundacja Lotto Powiat Węgorzewski Fundacja PGNiG
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Dla Transplantacji
 
Legalna Kultura
 
Patronat honorowy
Patroni medialni
Partnerzy
SEKRETARZ STANU - Ministerstwo Obrony Narodowej  
Telewizja Polska TVP Info Trójka Polskie Radio Polska Agencja Prasowa
 
Telewizja Polska 3 Olsztyn Radio Olsztyn Gazeta Olsztyńska Top Guitar
 
Gazeta Współczesna Studio nagrań Band.pl Mazury.info.pl Infomusic.pl
Teraz Rock Portal Miasto Węgorzewo Life4Sound - żyjemy muzyką Suwalki.info
Biuro Promocji UM w Węgorzewie Rock Area Dark Planet Gigs.pl
Radio Akadera Fabryka Zespołów Radio 5 Węgorzewski Tydzień
Tyskie
Polska Grupa Energetyczna
Poczta Polska