Home >>

Regulamin Pola Namiotowego

 • Wprowadzono:

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO    NATURALNIE MAZURY MUSIC & MORE

Ekomarina – Żegluga Mazurska 

 1. Festiwalowe pole namiotowe położone    przy Ekomarinie to plac o powierzchni ok. 1500 m2 przygotowany   do przyjęcia ok. 300 osób
 2. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane, posiadające opaskę. Korzystanie  z pola jest nieodpłatne.
 3. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych poprzez:
 • internetową rezerwacje miejsc na polu namiotowym na adres logistyka@naturalniemazury.com . Liczy się kolejność rezerwacji.
 • otrzymanie potwierdzenia rezerwacji
 • odebranie w Biurze organizacyjnym opaski identyfikującej mieszkańca pola.
 1. Pole namiotowe funkcjonuje  od 6 07 2017 r. g. 18.00  do 10 07 2017 r. g. 12.00

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe

i majątkowe powstałe w trakcie pobytu na polu namiotowym.

 1. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
  • Utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
  • Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00
  • Korzystania z urządzeń w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
 2. Kategorycznie zabrania się:
 • Palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
 • Okopywania namiotów,
 • Ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
 • używania otwartego ognia w namiotach,
 • używania butli gazowych,
 • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych

(czajniki elektryczne, grzałki, itp.)

 • podłączania się w istniejącą sieć elektryczną,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
 • zakłócania porządku na polu namiotowym,
 • zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
 • zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 • zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.
 1. Korzystanie z urządzeń ekomariny jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 2. Organizator zabezpiecza służbę porządkową w czasie funkcjonowania  pola namiotowego.
 3. Pole namiotowe jest to teren wygrodzony. Rozbijanie namiotów odbywa się według wskazówek służby porządkowej.

Organizator
Dofinansowanie
Partner
ART GREY
Fundacja Zatrzymać Czas
Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Gmina Węgorzewo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  Fundacja PKO BP Fundacja Lotto Powiat Węgorzewski Fundacja PGNiG
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Dla Transplantacji
 
Legalna Kultura
 
Patronat honorowy
Patroni medialni
Partnerzy
SEKRETARZ STANU - Ministerstwo Obrony Narodowej  
Telewizja Polska TVP Info Trójka Polskie Radio Polska Agencja Prasowa
 
Telewizja Polska 3 Olsztyn Radio Olsztyn Gazeta Olsztyńska Top Guitar
 
Gazeta Współczesna Studio nagrań Band.pl Mazury.info.pl Infomusic.pl
Teraz Rock Portal Miasto Węgorzewo Life4Sound - żyjemy muzyką Suwalki.info
Biuro Promocji UM w Węgorzewie Rock Area Dark Planet Gigs.pl
Radio Akadera Fabryka Zespołów Radio 5 Węgorzewski Tydzień
Tyskie
Polska Grupa Energetyczna
Poczta Polska