Home >>

Regulamin Pola Namiotowego

 • Wprowadzono:

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO    NATURALNIE MAZURY MUSIC & MORE

PARK HELWINGA   

 1. Festiwalowe pole namiotowe położone w Parku Helwinga nad rzeką Węgorapa  to tereny  o powierzchni ok. 6000 m2 przygotowany   do przyjęcia ok. 1500 osób
 2. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane, posiadające opaskę. Korzystanie  z pola jest nieodpłatne.
 3. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych poprzez:

WZÓR REZERWACJI

 

 

Lp. Nazwisko  i  imię Miejscowość Ilość namiotów Osoby przyjeżdżające  razem /wspólnie  w namiocie Inne (np. potrzebny parking)
1. Kowalski Jan Brzeszcze 1 1.       Kowalska Inga

2.       Kowalski Zbigniew

3.       Malinowska Iza

TAK/2  samochody osobowe

 

 

 • otrzymanie potwierdzenia rezerwacji
 • odebranie w Biurze organizacyjnym opaski identyfikującej mieszkańca pola.
 1. Pole namiotowe funkcjonuje  od 12 07 2018 r. g. 18.00  do 16 07 2018 r. g. 12.00

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe

i majątkowe powstałe w trakcie pobytu na polu namiotowym.

 1. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
  • Utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
  • Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00
  • Korzystania z urządzeń w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
 2. Kategorycznie zabrania się:
 • Palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
 • Okopywania namiotów,
 • Ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
 • używania otwartego ognia w namiotach,
 • używania butli gazowych,
 • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych

(czajniki elektryczne, grzałki, itp.)

 • podłączania się w istniejącą sieć elektryczną,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
 • zakłócania porządku na polu namiotowym,
 • zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
 • zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 • zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.
 1. Korzystanie z urządzeń na polu namiotowym jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 2. Organizator zabezpiecza służbę porządkową w czasie funkcjonowania  pola namiotowego.
 3. Pole namiotowe jest to teren wygrodzony. Rozbijanie namiotów odbywa się według wskazówek służby porządkowej.

Organizator
Patroni medialni
Partner
ART GREY
Telewizja Polska 3 Olsztyn Portal Miasto Węgorzewo Biuro Promocji UM w Węgorzewie Top Guitar
Radio AFERA Gazeta Olsztyńska Mazury.info.pl Gazeta Współczesna
Gigs.pl Węgorzewski Tydzień Studio nagrań Band.pl UWM FM
Gmina Węgorzewo
 
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Ochrony Wilekich Jezior Mazurskich