Home >>

Regulamin pola namiotowego

 • Wprowadzono:

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO NATURALNIE MAZURY MUSIC & MORE

Ekomarina – Żegluga Mazurska

 1. Festiwalowe pole namiotowe położone przy Ekomarinie to plac o powierzchni ok. 1500 m2 przygotowany do przyjęcia ok. 300 osób
 2. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane, posiadające opaskę. Korzystanie z pola jest nieodpłatne.
 3. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych poprzez:
 • internetową rezerwacje miejsc na polu namiotowym na adres logistyka@naturalniemazury.com. Liczy się kolejność rezerwacji.
 • otrzymanie potwierdzenia rezerwacji
 • odebranie w Biurze organizacyjnym opaski identyfikującej mieszkańca pola.
 1. Pole namiotowe funkcjonuje od 6.07.2017 r. godz. 18.00 do 11.07.2017 r. godz. 12.00Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe powstałe w trakcie pobytu na polu namiotowym.
 2. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
 • Utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
 • Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00
 • Korzystania z urządzeń w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
 1. Kategorycznie zabrania się:
 • Palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
 • Okopywania namiotów,
 • Ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
 • używania otwartego ognia w namiotach,
 • używania butli gazowych,
 • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych(czajniki elektryczne, grzałki, itp.)
 • podłączania się w istniejącą sieć elektryczną,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
 • zakłócania porządku na polu namiotowym,
 • zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
 • zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 • zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.
 1. Korzystanie z urządzeń ekomariny jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 2. Organizator zabezpiecza służbę porządkową w czasie funkcjonowania pola namiotowego.
 3. Pole namiotowe jest to teren wygrodzony. Rozbijanie namiotów odbywa się według wskazówek służby porządkowej.

Organizator
Patroni medialni
Partner
Dofinansowanie
ART GREY
Sponsor
ORLEN
Telewizja Polska 3 Olsztyn Portal Miasto Węgorzewo Biuro Promocji UM w Węgorzewie Top Guitar
Radio AFERA Gazeta Olsztyńska Mazury.info.pl Gazeta Współczesna
Gigs.pl Węgorzewski Tydzień Studio nagrań Band.pl UWM FM
polskieradio.pl Polskie Radio Olsztyn TVP Kultura Telewizja Polska
Gmina Węgorzewo
 
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Ochrony Wilekich Jezior Mazurskich
 
Lasy Państowe
 
Węgorapa
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Wojsko Polskie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Gmina Węgorzewo