Home >>

Zasady handlu na terenach festiwalowych

 • Wprowadzono:

Zasady handlu na terenach festiwalowych
w ramach Naturalnie Mazury Music & More:

 

 1. Jako teren festiwalu należy rozumieć:
  • teren zamknięty placu koncertowego, na którym odbywa się festiwal w dniach 13-14.07.2018 r.
  • teren otwarty Placu Wolności, na którym odbywa się festiwal w dniu 15.07.2018 r.
  • teren pola namiotowego festiwalu otwartego w dniach 12-16.07.2018 r.
 2. Zasady handlu nie dotyczą handlu napojami, piwem, małej gastronomi. Handel tymi produktami odbywa są na zasadach indywidualnych negocjacji.
 3. Osoba /instytucja pragnąca ustawić na terenie /terenach /stoisko handlowe powinna:
  • na adres mailowy wegorzewo@naturalniemazury.com przesłać ofertę zawierającą potrzeby logistyczne (wymiary stoiska, prąd, woda, ilość osób, asortyment handlowy) w terminie do 30 .06.2018 r.
  • na podstawie faktury wnieść  opłatę na konto organizatora  w terminie do 6.07.2018 r.
 4. Opłaty wynoszą:
  • od każdej osoby handlującej, dla której wymagany jest identyfikator – 80 zł brutto
  • za każdy m² stoiska – 15 zł netto za każdy dzień handlowy
 5. Handlujący przyjmuje do wiadomości, że znany jest mu regulamin placu koncertowego w szczególności:
  • obowiązek posiadania gaśnicy na stoiskach
  • obowiązek posiadania atestów urządzeń w zakresie poboru prądu
  • możliwości poruszania się pojazdów są ograniczone do godz. 16.00

Organizator
Patroni medialni
Partner
Dofinansowanie
ART GREY
Sponsor
ORLEN
Telewizja Polska 3 Olsztyn Portal Miasto Węgorzewo Biuro Promocji UM w Węgorzewie Top Guitar
Radio AFERA Gazeta Olsztyńska Mazury.info.pl Gazeta Współczesna
Gigs.pl Węgorzewski Tydzień Studio nagrań Band.pl UWM FM
polskieradio.pl Polskie Radio Olsztyn TVP Kultura Telewizja Polska
Gmina Węgorzewo
 
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Ochrony Wilekich Jezior Mazurskich
 
Lasy Państowe
 
Węgorapa
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Wojsko Polskie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Gmina Węgorzewo