Home >>

Zasady handlu na terenach festiwalowych

 • Wprowadzono:

Zasady handlu na terenach festiwalowych
w ramach Naturalnie Mazury Music & More:

 

 1. Jako teren festiwalu należy rozumieć:
  • teren zamknięty placu koncertowego, na którym odbywa się festiwal w dniach 7-8.07.2017 r.
  • teren otwarty Placu Wolności, na którym odbywa się festiwal w dniu 9.07.2017 r.
  • teren pola namiotowego festiwalu otwartego w dniach 6-10.07.2017 r.
 2. Zasady handlu nie dotyczą handlu napojami, piwem, małej gastronomi. Handel tymi produktami odbywa są na zasadach indywidualnych negocjacji.
 3. Osoba /instytucja pragnąca ustawić na terenie /terenach /stoisko handlowe powinna:
  • na adres mailowy wegorzewo@naturalniemazury.com przesłać ofertę zawierającą potrzeby logistyczne (wymiary stoiska, prąd, woda, ilość osób, asortyment handlowy) w terminie do 30 .06.2017 r.
  • na podstawie faktury wnieść  opłatę na konto organizatora  w terminie do 6.07.2017 r.
 4. Opłaty wynoszą:
  • od każdej osoby handlującej, dla której wymagany jest identyfikator – 80 zł brutto
  • za każdy m² stoiska – 15 zł netto za każdy dzień handlowy
 5. Handlujący przyjmuje do wiadomości, że znany jest mu regulamin placu koncertowego w szczególności:
  • obowiązek posiadania gaśnicy na stoiskach
  • obowiązek posiadania atestów urządzeń w zakresie poboru prądu
  • możliwości poruszania się pojazdów są ograniczone do godz. 16.00

Organizator
Patroni medialni
Partner
ART GREY
Fundacja Zatrzymać Czas
Top Guitar Portal Miasto Węgorzewo Biuro Promocji UM w Węgorzewie Telewizja Polska 3 Olsztyn
Gazeta Olsztyńska Mazury.info.pl Gigs.pl Studio nagrań Band.pl
Węgorzewski Tydzień Gazeta Współczesna    
Gmina Węgorzewo
 
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Ochrony Wilekich Jezior Mazurskich